Personlig udvikling

“En leder er altid i udvikling”

Personlig udvikling i naturen

Både vort lederudviklingsprogram og de øvrige aktiviteter er eksperimentelle situationer i naturen, ofte under pressede forhold, fysisk og psykisk. Men de sociale mønstre i gruppen ligner arbejdspladsens hverdag.

Opgaverne stiller de samme krav, blot skrappere, så personligheden tydeligere træder frem. Opgaverne er modeller der kan diskuteres og analyseres.  Derved skabes indsigt, alternativer, stærkere ressourcer og nye handlings-mønstre, ligesom vi kommer i forbindelse med dyderne mod, glæde, stolthed og ånd.

Alle kan være med

Alle vores kurser bygger på oplevelser med et variabelt fysisk element, som betyder at alle kan være med.

En personlighed er en helhed af tanker og følelser, karakter og krop.

Kurserne inddrager alle aspekter, og deltagerne kan således formulere individuelle strategier for en personlig udvikling.

Kursuslederne kan stå til rådighed med rådgivning – også efter kursets afslutning.

Menu